Ulovligt internet-besøg?

Jeg fulgte for nylig et link fra en privat hjemmeside til internet-adressen 'www.......org', der var anført som et godt sted at hente den nyeste software. Ved ankomst blev jeg præsenteret for en besked, på amerikansk, om at mit bruger-id var logget og ville blive brugt imod mig.

Tilsyneladende var der ikke, som jeg forventede, tale om et af de utallige web-sites med såkaldt shareware, men i stedet et nu lukket web-site med illegalt udbudt kommerciel software.

Jeg tog nu truslen temmelig roligt, da jeg intet havde modtaget fra stedet udover den bryske meddelelse og derfor næppe havde skabt grundlag for retsforfølgelse af mig.

Men jeg vil dog helst være sikker, da min danske retsfornemmelse jo næppe holder i forhold til det amerikanske system.

Derfor følgende spørgsmål, som jeg håber i vil være behjælpelige med at afklare:

1. Begår man et lovbrud alene ved at besøge en internet-adresse med potentielt ulovligt materiale (altså uden at modtage noget fra samme) ?

2. Kan en borger i et land retsforfølges for sine internet-aktiviter på maskiner lokaliseret i et andet land, og i bekræftende fald, efter hvilket lands love ?

SVAR.

Efter dansk ret er der ingen mulighed for at retsforfølge dig, for du har intet ulovligt begået ved at gå ind på en åben web-side med en besynderlig advarsel om "at dit ID bliver brugt imod dig".

Der er heller intet ulovligt i at besøge en elektronisk butik med hælervarer - eller hvad vi nu skal kalde den illegale software - blot du undlader at købe eller overføre noget af det. I så fald skulle det jo også være ulovligt at opholde sig på et værtshus, hvor der handles med varme sager!

Jeg tør ikke svare på, hvad der gælder efter amerikansk lov. Men i Danmark kan du ikke dømmes for at have overtrådt sådanne regler.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund