Kan min polske hustru få dansk statsborgerskab?

Jeg er en dansk statsborger, som har været gift med en kvinde fra Polen i 4 år.

Vi har følgende spørgsmål.

1. Hvornår kan hun søge dansk statsborgerskab?

2. Hvor og hvordan skal der søges?

3. Kan hun evt. få dobbelt statsborgerskab?

SVAR.

Din hustru kan få dansk indfødsret ved lov, hvis en række betingelser er opfyldt. Disse går i grove træk ud på følgende:

  1. Hun skal kunne deltage ubesværet i en almindelig samtale på dansk uden brug af omskrivninger eller andre sprog og med den accent, som er naturlig.

  2. Hun skal være villig til at lade sig løse fra sit polske statsborgerskab, men hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan hun godt få dansk statsborgerskab alligevel.

  3. Jeres ægteskab skal have bestået i mindst 3 år

  4. Hun skal have opholdt sig her i landet med permanent opholdstilladelse uafbrudt i mindst 4 år - regnet fra meddelelsen af opholdstilladelsen

  5. Hun skal helst være ustraffet, bortset fra bøder på under 1.000 kr., færdselsbøder o.l.

  6. Hun må helst ikke være i restance vedrørende offentlige hjælp, så som tilbagebetalingspligtig bistandshjælp.

  7. Hun må helst ikke være i skatterestance

Ansøgning om dansk indfødsret skal indgives på et særligt skema, som du kan rekvirere hos politiet.

Ved indgivelse af ansøgning betales et gebyr på 1.000 kr.

De helt præcise regler findes i Justitsministeriets cirkulære nr. 132 af 03.10.1997.

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg