Er en cykel fundet i en affaldscontainer hittegods?

Kære Familieadvokat.

Denne weekend ryddede vi op i min mors kælder, og kørte skrammelet på containerpladsen i Nærum. Som så mange andre ser jeg lige efter, om der skulle være noget spændende at tage med hjem. Jeg fandt en cykel, som faktisk så helt fin ud, og spurgte for en ordens skyld pladsmanden, om det var OK, og tog så cyklen med hjem.

Da jeg kom hjem kiggede jeg cyklen efter, og fjernede en alvorligt fastrustet saddelpind, og for den gode samvittigheds skyld fandt jeg stelnummeret på cyklen. Cyklen var i øvrigt ikke låst, så jeg kunne bare skrue låsen af. Ringede derefter til Gentofte politi (har gjort det samme for et par år siden) for at få afklaret om cyklen var meldt stjålet. Svaret var for mig noget overraskende:

Cyklen er hittegods, og politiet vil komme og hente den, og den vil derefter senere blive solgt på auktion. Jeg kunne altså ikke få svar på, om den er stjålet - eller om den helt reelt er blevet kasseret. Det sidste må man jo forvente, da den bringes ulåst til containerpladsen.

Det er i øvrigt min overbevisning, at cyklen er blevet kasseret på grund af den fastrustede saddelpind. Pinden var brækket foroven ved saddelen, og der var anvendt en kraftig tang til at forsøge at løsne den.

Derudover var der også et nummer fra cykelhandleren på cyklen. Normalt ville en cykelhandler være nødt til at varme en fastrustet saddelpind fri, for derefter at lakere stellet. Jeg brugte i stedet tålmodighed.

Jeg har jo egentlig ikke noget økonomisk problem, ej heller har jeg efter min fulde overbevisning begået noget ulovligt, og jeg bliver jo nødt til at udlevere cyklen til politiet. Tilbage har jeg ærgrelsen, og en forundring over, hvad jeg egentlig skulle have gjort, og hvad alle de andre, der finder og reparerer kasserede cykler, egentlig bør gøre (hvis de overhovedet tager sig af at gøre noget).

SVAR.

Jeg er lige så overrasket, for her er ikke tale om hittegods, men ting, som er i containerpladsens varetægt, og hvor ejerne har opgivet deres ejendomsret.

På baggrund af dit spørgsmål har jeg gennempløjet mine værker i strafferet og tingsret, og denne læsning giver ikke politiet ret. Et af de rigtig kloge hoveder - afdøde professor Knud Illum fra Århus Universitet - skriver i bogen "Tingsret":

"Om bortkastede ting (res derelictae) er det undertiden antaget uden udtrykkelig lovhjemmel, at de må behandles efter analogien af forskrifterne om hittegods". (underforstået: Den tror jeg ikke på!).

"I øvrigt har spørgsmålet ikke megen praktisk betydning undtagen med hensyn til bortkastet affald af klude, ben, papir, metal etc., som enhver efter sædvane må anses som berettiget til at indsamle".

Hvis der ikke er tale om en stjålet cykel, risikerer du intet ved at beholde den. Men problemet er selvfølgelig, at du ikke med sikkerhed kan vide, om det er den retmæssige ejer, der har opgivet sin ejendomsret - eller om det er en dårlig samvittighed, der er smidt i en container.

Send eventuelt politiet en skriftlig forespørgsel, hvor du ønsker en forklaring på, om der er forskel i bedømmelsen af bortkastede ting - som ejerne må anses at have opgivet deres ejendomsret til - og hittegods, som er omfattet af straffelovens § 277.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund


PS: Denne sag er endt med, at politiet har skrevet således til spørgeren:

Jeg har modtaget Deres brev vedrørende en cykel med stelnr. ... fundet på genbrugspladsen i Nærum.

Som udgangspunkt skal eksempelvis en herreløs cykel, der ikke er helt uden værdi, af finderen afleveres til ejeren eller, hvis denne ikke kendes, snarest muligt til politiet.

Tilegnelse af en sådan cykel kan således være ulovlig omgang med hittegods efter straffelovens § 277.

I det konkrete tilfælde finder jeg dog ikke, at der er tale om hittegods. Jeg lægger herved afgørende vægt på, at man må gå ud fra, at cyklen var afleveret på genbrugspladsen af ejeren, der således efter eget ønske har opgivet sin ejendomsret, og at De fik pladsmandens tilladelse til at tage cyklen med Dem.

Cyklen vil derfor ikke blive afhentet herfra.

Cyklen ses ikke at være efterlyst.

Jeg håber, at Deres søn får glæde af cyklen.

Med venlig hilsen.

P.p.v. ..."