Hæfter omdelingscentral for avisforurening?

Vi har i vores ejendom en del problemer med at avisbudene ikke putter aviserne igennem brevsprækken, og tænkte på om det i den forbindelse var muligt, at f.eks ringe til ISS skadesservice og få dem til at rydde op i opgangene efter avisbudene, og derefter sende regningen til omdelingscentralen.

Kan de lade være med at betale, det er jo deres bude, der sviner i vores opgang ?

SVAR.

Måske kan du komme godt fra en sådan avis-rengøring, for efter dansk lov er det et grundfæstet princip, at forureneren skal betale. Men det forudsætter - som det mindste - at du sender distributionsselskabet et anbefalet brev, hvor du meddeler, at hvis avissvineriet i opgangen fortsætter, så agter du at bestille ISS til at rydde op på selskabets regning.

Prøv at sende det anbefalede brev, som du af bevismæssige grunde bør beholde en kopi af, og lad mig høre, hvad selskabet svarer.

Når jeg skriver "måske", er det velovervejet. Der har nemlig mig bekendt aldrig været en lignende sag, og derfor kan der ikke gives et konkret svar på dit spørgsmål.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund