Må min chef læse mine private e-mails?

Må min chef logge på min maskine og læse mine interne private mails?

Vi har ikke nogen tradition for overvågning i virksomheden, og der har ikke været nogen retningslinier fra ledelsen omkring brugen af e-mail.

May the Force be With You

I'd rather be flying --|--

----------O----------

SVAR.

Din chef må godt logge sig på din maskine, men han er hjemfalden til straf - bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder - hvis han "uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger", jf. straffelovens § 263.

Virksomheden kan udmærket forbyde, at der sendes private mails, og hvis den gør det, så vil det ikke længere være "uberettiget", at din chef læser de elektroniske meddelelser. Men når virksomheden ikke har udstukket retningslinier, skal din chef have en pokkers god grund til at læse sådanne breve til dig. I modsat fald vil han "uberettiget" have skaffet sig adgang til dine elektroniske oplysninger.

En arbejdsgiver har også ret til at åbne alle almindelige breve - også til navngivne medarbejdere - medmindre det klart fremgår, at der er tale om privat post uden på kuverten, fx "PRIVAT POST TIL...".

I sidstnævnte tilfælde kan arbejdsgiveren vælge at lade posten omadressere til den pågældende medarbejder.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund