Kan dronningen udstede love?

I hvilke tilfælde kan vor dronning - uden folketingets medvirken - udskrive love. Hvis hun altså overhovedet kan.

Mvh.

den royale

SVAR.

Det kan dronningen stort set ikke, medmindre der foreligger en helt ekstraordinær nødsituation, fx en besættelse af landet, hvor folketinget ikke kan samles.

Dronningens mulighed for at udstede love fremgår af grundlovens § 23, som bestemmer følgende:

"I særdeles påtrængende tilfælde kan kongen, når folketinget ikke kan samles, udstede foreløbige love, der dog ikke må stride mod grundloven og altid straks efter folketingets sammentræden skal forelægges dette til godkendelse eller forkastelse".

Bestemmelsen har ikke været i brug i dette århundrede - end ikke under besættelsen.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund