Hvem har copyright på oversættelse?

Jeg har et stykke faglitteratur på engelsk, som jeg har oversat til dansk. Der er copyright på.

Hvordan må jeg nu bruge min danske version?

Er det lovligt, at sælge eller forære kopier væk?

Hvis det ikke er lovligt, hvad skal jeg så gøre for, at det bliver lovligt?

SVAR.

Svaret på dit spørgsmål står i § 4, stk. 1 i lov om ophavsret, idet den bestemmer følgende:

Den, som oversætter, omarbejder eller på anden måde bearbejder et værk, herunder overfører det til en anden litteratur- eller kunstart, har ophavsret til værket i denne skikkelse, men kan ikke råde over det på en måde, som strider mod ophavsretten til det oprindelige værk.

Du har ophavsret til oversættelsen - også kaldet for "andenhåndsværket" - men du må ikke fremstille eksemplarer af den oversatte roman eller gøre oversættelsen tilgængelig for almenheden uden samtykke fra forfatteren til den roman, der er oversat (se fx Ophavsretsloven med kommentarer af Peter Schønning - udgivet af GadJura - side 170)

Juridisk set må du udelukkende benytte oversættelsen til egen brug.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund