Ekstraordinært beboermøde uden dagsorden

Kan man indkalde til et ekstraordinært beboermøde uden der er nævnt nogen skriftlig dagsorden?

Er mødet lovligt indkaldt, når en dagsorden ikke er fremsendt sammen med indkaldelsen ??

Med venlig hilsen

T. A.

Svar:

Svaret er NEJ

Det må fremgå af vedtægterne, at dagsorden skal vedlægges sammen med indkaldelsen. I modsat fald er beboermødet ikke lovligt indkaldt og derfor ikke beslutningsdygtigt.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg