Citatret og ophavsret til læserbrev.

Er det tilladt at gengive et læserbrev fra en avis på ens egen hjemmeside, eller skal der søges tilladelse hertil fra avisen/forfatteren til læserbrevet?

En avis har overfor en af mine bekendte truet med sagsanlæg i et sådant tilfælde, men tilbudt at frafalde for et nærmere angivet beløb. Hvordan er juraen i et sådant tilfælde.

SVAR.

Du må ikke gengive hele læserbrevet, men du har ret til at citere - og herunder referere - en del af det, blot du henviser til den avis, det har været bragt i.

"Citatretten" fremgår af § 22 i lov om ophavsret, hvor der står følgende:

Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.

Som en meget grov tommelfingerregel kan du citere op til 20 procent af læserbrevets indhold, uden nogen kan komme efter dig.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund