Må socialrådgiver videregive personfølsomme oplysninger?

Til hvem, og under hvilke omstændigheder, må en socialrådgiver skriftligt/mundtligt videregive personfølsomme oplysninger fra en bistandsmodtagers journal/sagsmappe uden den pågældende persons skriftlige/mundtlige tilladelse.

SVAR.

Efter lov om offentlighed i forvaltningen har enhver borger ret til aktindsigt i "dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i en administrativ sagsbehandling". Men der er en række undtagelser, lige som myndigheden - i dette tilfælde socialforvaltningen - ikke må videre oplysninger om "enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold".

Det sidstnævnte forbehold medfører, at din socialrådgiver ikke må videregive "personfølsomme" oplysninger om dig!

Hvis en myndighed efter loven har pligt til at give aktindsigt, skal den ikke indhente den pågældende persons samtykke. Men til gengæld kan en myndighed give aktindsigt i videre omfang, fx også hvad angår privatøkonomiske forhold, hvis "sagspersonen" selv ønsker det. Sagens parter har nemlig en videregående adgang til aktindsigt end andre.

Da du ikke beskriver, hvad der rent faktisk er foregået - efter din opfattelse - har jeg ingen mulighed for mere konkret at vurdere, om socialrådgiveren har overholdt sin tavshedspligt. Men du er velkommen til at uddybe dit spørgsmål.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund