Kan kommunen forbyde parabol-antenner?

Jeg har et spørgsmål fra min fader, som p.g.a. invaliditet flytter ind i en af kommunens nybyggede ældreboliger. I boligen er der installeret kabel TV (TeleDanmark), hvor man som udgangspunkt har en lille pakke med få programmer (til 33 kr./måned) og kan få den store pakke med mange programmer (til 141 kr./måned).

Dog har min far selv 2 paraboler samt modtager med der, hvor han flytter fra, men problemet er at han ikke må sætte dem op for kommunen. De argumenterer for en eller anden lokalplan, hvor hele vejen på pågældende side ikke må have paraboler oppe. Kan kommunen godt nægte dette ??? - også selvom TeleDanmarks kabelTV ikke kan tilbyde de samme programmer, som kan hentes ned fra parabolen (-erne)???

Jeg kan tilføje, at husene længere nede på vejen er private - men hvis kommunen har ret til forbudet - skal de så også pille deres paraboler ned ??.

SVAR.

Sandsynligvis kan kommunen ikke opretholde det omtalte forbud mod parabolantenner.

Når jeg lægger et forbehold ind, hænger det sammen med, at der foreløbig kun er afsagt en enkelt dom i en lignende sag. Nemlig en sag, hvor en lejer trodsede en boligforenings forbud og opsatte en parabol. Han fik medhold i, at boligforeningens interesse i et æstetisk helhedsindtryk af bebyggelsen måtte vige i forhold til informationsfriheden, dvs. muligheden for at hente tv-informationer via en parabol. Men det skal tilføjes, at lejeren var russer, og at kun kunne hente sit tidligere hjemlands programmer via en parabol.

Da jeg ikke har en udskrift af dommen, har jeg ingen mulighed for at vurdere dens juridiske rækkevidde. Men det kan under alle omstændigheder blive vanskeligt for kommunen kun at håndhæve lokalplanens bestemmelser på en del af vejstrækningen.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund