Kan alle og enhver få oplyst IP-adressers ejermænd?

Hvordan er den nuværende retstilstand vedrørende IP-adressers “ejermænd”.

Vi er her i huset kommet til at drøfte det efter de seneste dages oplysning om, at nogle der ulovligt har downloadet film via IP-adressen nu får henvendelse fra advokater.

Hvordan kan advokaterne identificere indehaverne ud fra IPadressen. Vi troede faktisk , at der skulle en dommerkendelse til at få oplyst, hvem en IPadresse tilhører, men det er måske forkert.

For en ordens skyld understreges, at vi ikke er indblandet i nogen form for downloadning. Spørgsmålet stilles af ren interesse, også under hensyn til den formentlig kommende sessionslogning.

Hvis alle og enhver kan få oplyst identiteten på IPadrsesens indehaver rummer det jo vide perspektiver.

Svar:

Alle og enhver kan ikke få oplyst, hvor pc’en bor, når det gælder IP-adresser. Der skal ganske rigtigt en dommerkendelse til, og den får politiet, hvis der er mistanke om ulovligheder, fx ulovlig download af film m.v.

Går en person  ind på en side, hvor vedkommende ulovligt downloader et eller andet, så har den pågældende side vedkommendes IP-adresse. Derefter kan det krænkede firma anmelde mistanken til politiet, som via en dommerkendelse får den fysiske adresse.

Der er ikke andre muligheder, men kun nogle programmer, som med stor geografisk usikkerhed kan vise stedet for en IP-adresse, fx inden for en radius på 150 kilometer (og det kan ikke bruges til noget i denne sammenhæng).

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk