Hvilket ansvar har en nyvalgt bestyrelse i en forening?

 

Hvilke ansvar har en nyvalgt bestyrelse, valgt på en ekstraordinær generalforsamling med dagsorden (Ny bestyrelse) i forhold til den tidligere bestyrelse. Her tænkes regnskaber, beslutninger og dispositioner, som er foretage i tidligere bestyrelser og som ikke er efter gældende love (eks. skat )

Svar:

 

Hvis der er uorden i regnskaber m.v., så har nyvalgte bestyrelsesmedlemmer pligt til at få orden i sagerne og sørge for, at alt er i overensstemmelse med vedtægt og gyldige beslutninger på generalforsamlinger – såvel de tidligere som nye.

I korte træk skal et bestyrelsesmedlem handle efter samme fornuftige målestok på vegne af foreningen, som den pågældende ville have handlet i forhold til sin egen  privatøkonomi.  
 

Som hovedregel vil et bestyrelsesmedlem, der arbejder aktivt og fornuftigt med problemer og opgaver i en forening i stedet for at lade problemerne vokse, og som inddrager relevante rådgivere og i øvrigt sørger for at lægge og overholde realistiske budgetter, ikke ifalde bestyrelsesansvar.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk