Kan jeg blive domsmand, når jeg har en gammel dom for brugstyveri og hærværk?

Jeg vil gerne vide, hvad "uberygtet" helt nøjagtigt dækker i lovens forstand.

Jeg har leget med tanken om at blive domsmand, og der er der ifølge retsplejelovens § 69 et krav om at man skal være uberygtet.

Problemet er så at jeg har en betinget dom fra 1998 på 14 dages fængsel, efter at jeg havde stjålet en bil, lejet en bil og beholdt den, og begået hærværk. Det hører med til historien at det var kulminationen på godt 3 års alkoholisme, personlige problemer og forsinket ungdomsoprør, (jeg er fra 1972), og at jeg absolut ingen udeståender har haft med loven hverken før eller siden.

Jeg har da også en ren straffeattest.

Svar:

Det er nu 23 år siden du fik dommen på 14 dages fængsel, og det står ikke mere på din straffeattest (hverken den "private" eller "offentlige").

Allerede af den grund og  med den begrænsede straf må du  anses for nu at være uberygtet.

Der findes en højesteretsdom fra 1957 (U 1957.893 H), hvor en person, der flere gange var straffet med bøder, ikke burde kaldes til virke som domsmand. Denne person var altså ikke "uberygtet".

Da der for dit vedkommende nu er gået 23 år, siden du blev dømt, så mener jeg, at du i relation til § 69 må anses for at være uberygtet.

Hvis du gerne vil være domsmand, skal du kontakte din kommune for at få oplyst, hvordan du optages på kommunens grundliste.

Med venlig hilsen

Henrik Feldt-Rasmussen, advokat (H)

Århus


Tlf. 86130600
E-mail: hfr@askt.dk