Mister mine børn deres danske statsborgerskab?

Undertegnede, der er civil ansat ved NATO i Tyskland, har under opholdet fået 2 børn, begge født i Tyskland, (begge forældre er danske) og efter som de tyske love siger, at statsborgerskabet følger forældrene, d.v.s. i vores tilfælde skulle børnene være danske statsborgere, men hvad nu, hvis vi bliver hængende i Tyskland, og børnene ikke kommer hjem og bo i Danmark før de fyldte 21 år, så er de jo statsløse eller hvad ?

Hvad kræves der egentligt for at blive anerkendt som dansk statsborger ?

og hvordan ligger det med militærtjeneste i DK ?

Kan de få ungdomspas uden et cpr. nr.? ,

Det skal lige nævnes, at de begge er døbt i Danmark, men eftersom de aldrig har boet i DK, har de intet cpr. nr.

Svar.

Jeres børn er danske statsborgere, men de kan ganske rigtigt fortabe deres danske indfødsret efter § 8, stk. 1 i lov om indfødsret, som lyder således:

Den, der er født i udlandet og aldrig har boet her i riget og ej heller har opholdt sig her under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark, taber sin danske indfødsret ved det fyldte 22. år, medmindre den pågældende derved bliver statsløs.

Som du kan se, skal jeres børn ansøge om bevarelse af dansk indfødsret, inden de fylder 22 år. I praksis gives der tilladelse hertil, hvis barnet har opholdt sig i Danmark i mindst 1 år, eller har aftjent dansk værnepligt, selv om værnepligten har varet mindre end 1 år. Også højskoleophold o l., uddannelsesophold eller regelmæssigt tilbagevendende ferieophold af nogen varighed vil i de fleste tilfælde være nok.

Hvis jeres børn ikke søger om bevarelse af den danske indfødsret, bliver de formentlig statsløse, og i så fald vil de alligevel bevare deres danske indfødsret.

Dine børn er som danske statsborgere værnepligtige, forudsat at der er tale om sønner. De har ikke pligt til at møde på session, men kan frivilligt give møde på sessionen.

Dine børn kan få dansk pas, selv om de ikke har et dansk cpr-nummer. Dette fremgår af pasbekendtgørelsens § 4, stk. 2, der lyder således:

Til danske statsborgere, der opholder sig i udlandet, kan pas udstedes af danske diplomatiske og konsulære repræsentationer. Nærmere regler herom fastsættes af udenrigsministeren.

Jeg kender ikke den nærmere fremgangsmåde, men det må du kunne få oplyst i Udenrigsministeriet.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600