Hvor må min far køre med sin el-scooter?

Min aldrende far har måtte opgive sit kørekort, og har købt en firehjulet EL-scooter, som kan køre max. 15 km/t, men når jeg prøver at forklare ham, at han så vidt muligt skal finde alternative veje/cykelstier/fortove, nogle steder med yderligere nedsat hastighed, bliver han sur og mener, at han har ret til at køre, hvor han hele tiden har kørt, altså i bil.

Jeg har prøvet at kigge efter i forskellige skrifter, men synes ikke at finde noget helt konkret.
Er der noget på skrift om dette emne, og hvor.??
 

Svar:

Ved hastigheder 0-6 km/t betragtes brugere af el-scootere som fodgængere. Du må køre på fortove,  gågader og i indkøbscentre m.v.
Det fremgår af færdselslovens § 10 stk. 1:
”Gående skal benytte fortov, gangsti eller rabat, dog ikke midterrabat. Cykelsti eller kørebane må kun benyttes, såfremt der ikke findes fortov, gangsti eller egnet rabat”.

Ved hastigheder 6-15 km/t betragtes brugere af el-scootere som cyklister. Du skal køre på cykelsti eller i vejside. Der skal anvendes lys i lygtetændingsperioden. Det fremgår indirekte af færdselslovens § 14 stk. 1:
Er der på vej anlagt særlige baner for forskellige færdselsarter, skal kørende benytte den bane, som er bestemt for færdsel med køretøj af den pågældende art."

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk