Kan jeg få lov til at læse obduktionsrapport fra min mors selvmord?


Jeg vil gerne vide, om jeg som datter kan få lov til at læse obduktionsrapport fra min mors selvmord, da jeg gerne vil vide, hvad der sket, og hvad de fandt.

Svar:
 

Du har ikke krav på at få aktindsigt i obduktionsrapporten, men det pågældende sygehus kan vælge at lade dig se den.

Se sundhedslovens § 45:

En sundhedsperson kan videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde, eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod”.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk