Kan man kræve aktindsigt hos en kommunal forsyningsvirksomhed?

Såfremt en kommune etablerer et A/S der driver kommunens forsyningsvirksomheder - er dette selskab omfattet af loven om aktindsigt ?
 

Svar:

Retten til aktindsigt gælder energiforsyningsvirksomheder over en nærmere fastsat størrelse, hvad enten de er ejet af det offentlige eller er privatejede, og uanset hvordan de retligt er organiserede.

Her får du offentlighedslovens lovens § 1 stk. 1 og stk. 3:

Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog §§ 2 og 3.

Stk. 2. Loven gælder endvidere for

1)  elforsyningsvirksomheder, der producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet ved spænding på 500 V eller derover,

2)  selskaber, institutioner, foreninger mv., der driver naturgasforsyningsvirksomhed, og

3)   kollektive varmeforsyningsanlæg, som er omfattet af LBKG 2005 347 varmeforsyningsloven og har en kapacitet på mere end 10 MJ/s.

 Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk