Kan et medlem af foreningens bestyrelse være dirigent på generalforsamlingen?

Kan et bestyrelsesmedlem i en forening vælges til dirigent ved foreningens generalforsamling.

Svar:

Ja, det er der ikke noget til hinder for, medmindre der fremgår noget andet af vedtægten for foreningen.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk