Må man optage en telefonsamtale eller et møde uden at meddele, at man gør det?

Er det tilladt at optage en telefonsamtale eller et møde uden at meddele at man gør det.

Hvis ja, hvad må man efterfølgende bruge optagelsen til?

Svar:

Ja, det er lovligt at optage en samtale, som man selv er part i, uden den anden bliver oplyst om det.

Offentlige myndigheder kan sætte rammerne for de møder, de afholder, herunder forbyde optagelse af samtaler på mødet.

Samtalen må bruges til et lovligt formål, men det kan være en krænkelse af den andens parts privatliv at afspille samtalen for andre, medmindre der er et sagligt grundlag for det.

Med venlig hilsen
 
Erik Frodelund

JuraEksperten.dk