Hvordan kan jeg som folkepensionist få nedsat TV-licens?

Jeg bliver 65 år i næste måned og vil gerne have reduceret min Tv licens.

Hvordan gør jeg?

Svar:

Du kan efter ansøgning få bevilget fritagelse for radiolicensog nedsættelse til halv fjernsynslicens, hvis du modtager fuldt personligt tillæg efter § 17, stk. 1, i lov om social pension.

Du kan selv beregne, om du har ret til fuldt personligt tillæg på vort program til beregning af folkepension.

Ansøgningsskema kan rekvireres hos Danmarks Radio, Rosenørns Alle 22, 1999 Frederiksberg C, eller direkte via dette link:
http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/691AE108-165C-401B-91CB-D2A4BDA6C30E/0/drlicensa.pdf

Fritagelsen/nedsættelsen bortfalder, såfremt du ikke længere er berettiget til fuldt personligt tillæg. Du har pligt til at give Licenskontoret meddelelse herom.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

www.JuraEksperten.dk