Copyright til software

Jeg har udviklet nogle programmer som jeg gerne vil distribuere. I den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan man får Copyright på software, og hvilke rettigheder man som udvikler har.


Med venlig hilsen

K. B.

Svar

Det fremgår af lov om ophavsret § 1, stk. 3, at værker i form af EDB-programmer er ophavsretligt beskyttede på samme måde som litterære værker. Det er dog en betingelse, at programmet er originalt i den forstand, at det er ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse.

Du har ifølge loven copyright (ophavsret) til de fremstillede programmer, og din ret skal ikke anmeldes eller registreres for at nyde beskyttelse. Skulle nogen efterligne dine programmer og dermed krænke din ophavsret, kan der blive tale om bødestraf og under særligt skærpende omstændigheder hæfte eller fængsel indtil 1 år. Der kan desuden blive tale om erstatning for ethvert tab samt godtgørelse for såkaldt ikke-økonomisk skade.

Uanset ovenstående gør du efter min opfattelse klogt i at gøre, hvad der står i din magt, for selv af kopibeskytte programmerne samt søge at hindre, at andre kan læse kildekoden.

I øvrigt har jeg ikke specielt kendskab til copyrightsproblemer, og hvis du vil vide mere om din retsstilling, vil jeg råde dig til selv at gå på biblioteket for at låne bøger om ophavsret. Du kan eventuelt også kontakte en advokat, som har ophavsret som speciale, men denne rådgivning skal du naturligvis være villig til at betale.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg