Kan Patientkontoret afvise en fuldmagt til min øjenlæge?

Jeg har spurgt Patientkontoret i Region Midt, om jeg f.eks. kunne give min øjenlæge fuldmagt til at kontakte Patientkontoret skriftligt med ønske om omvisiteríng til behandling via det udvidede frie sygehusvalg. 

Patientkontoret oplyser, at dette ikke er muligt. Jeg skal selv henvende mig enten telefonisk eller pr. e-mail. 

Det virker som om Patientkontoret forsøger at undgå at lade øjenlæge eller dennes personale ordne det for mig og i stedet gør det mere besværligt for mig at benytte dette frie sygehusvalg (ofte meget lang ventetid i telefonkø). 

Kan dette være lovligt?

SVAR

Ja, det er korrekt, at du selv skal henvende dig for at benytte det såkaldt frie sygehusvalg.

Jeg er i øvrigt enig med dig i, at Patientkontoret fungerer usædvanligt dårligt og har mere fokus på at spare det offentlige for udgifter end at leve op til ideen med det frie sygehusvalg.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk