Kan min sydafrikanske svigersøn få dansk statsborgerskab?

Jeg har en datter, der i 2005 blev viet til en Sydafrikaner i Sydafrika. De har siden da været bosat i Sydafrika. Min datter er nu gravid, og de ønsker at komme til Europa. Min svigersøn kan sandsynligvis få et job i Amsterdam.

Mit spørgsmål: Kan min svigersøn søge og eventuelt opnå dansk statsborgerskab ved siden af sit statsborgerskab i Sydafrika i den situation? Er situationen en anden, hvis de flytter til Danmark?

Svar

Din svigersøn kan kun erhverve dansk statsborgerskab (indfødsret) ved lov. Dette fremgår af grundlovens § 44, stk. 1, som er sålydende:

Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov.

Efter praksis skal følgende betingelser være opfyldte:

  1. Svigersønnen skal have haft lovligt ophold i Danmark i  mindst 6 år, hvis ægteskabet har varet i 3 år eller mere. Hvis ægteskabet har varet mindst 2 år, kræves 7 års ophold her i landet, og hvis ægteskabet har varet mindst 1 år, kræves 8 års ophold. Op til 1 års samliv inden ægteskabets indgåelse ligestilles med ægteskab i den pågældende periode
  2. Svigersønnen skal som udgangspunkt være ustraffet
  3. Han skal opgive sit sydafrikanske statsborgerskab
  4. Han skal kunne tale dansk
  5. Han skal bestå indfødsretsprøven

Hvis din datter og svigersøn flytter til Holland, har det lange udsigter med hans danske statsborgerskab

Dit kommende barnebarn får automatisk dansk statsborgerskab.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg