Må kommune nægte at sælge nedlagt skole til en friskole?

Vi er nogle stykker, der ønsker at oprette en friskole efter at vores skole politisk er nedlagt. Vi har overholdt alle indbetalinger og tidsfrister. Problemet er at kommunen ikke ønsker at sælge bygningerne til en friskole. Her er hvad der står i aftalegrundlaget fra kommunen:

De ledige skolebygninger: Som udgangspunkt udbydes de ledige skolebygninger til salg. Forinden undersøges dog, om der til andre eller til kommunale formål, som selv kan finansiere de tilhørende driftsudgifter, er brug for lokalerne. Forligspartierne er enige om i forbindelse med evt. udbud og salg, at det skal være et vilkår, at bygningerne ikke kan bruges til grundskole (men gerne efterskole eller lignende eller til andet end skole).

Mit spørgsmål er nu om kommunen har lovhjemmel til at lade skolebygninger stå tomme og nægte at leje/sælge dem til vores friskole?

Vores alternativ er, at vi bygger en ny skole i vores landsby, men hvorfor skulle vi det, når vi nu har bygninger stående tomme midt i byen.

Svar:

Kommunen kan godt lade bygningerne stå tomme, men det er tvivlsomt, om en kommune kan pålægge en servitut om, at en tidligere skolebygning ikke må benyttes som grundskole og dermed friskole. 

I kan eventuelt spørge den såkaldte tilsynsmyndighed, dvs. statsforvaltningen, om en kommune har lovhjemmel til at pålægge en sådan servitut for at forhindre, at borgerne benytter deres demokratiske ret til at etablere en friskole, når en kommune vælger at nedlægge en folkeskole.

Sagen egner sig efter mig vurdering til en debat i dagspressen, og den bør få nogle politikere i Folketinget til at interessere sig for, om der er lovhjemmel til en sådan servitut. 

Personligt synes jeg, at det er et helt usagligt og i strid med god forvaltningsskik at pålægge en sådan servitut. Men jeg kender ingen afgørelser på dette område.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

www.JuraEksperten.dk