Hvor længe må kommunen være om at give mig aktindsigt i kloakprojekt?

Jeg har søgt kommunen om aktindsigt i et kloakprojekt for godt 4 uger siden.

Jeg har efter rykker stadig ikke fået noget svar - siger offentlighedsloven ikke, at kommunen som minimum skal besvarer med en dato for, hvornår jeg kan  forvente svar?

Svar:

Jo, der er en frist på 10 dage i lovens § 16 stk. 2:

”Er en begæring om aktindsigt ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, skal myndigheden underrette den begærende om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge”.

Med venlig hilsen

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk