Hvor skal man være tilmeldt i folkeregisteret, når man er hjemløs og uden bopæl?

Så vidt jeg ved er det lovpligtigt at have en adresse - men - hvis man nu er hjemløs - evt. sat på gaden og ikke har noget fysisk sted at bo - hvad gør man så i forhold til folkeregisteret

Svar:

I så fald skal personen registreres på det sted, hvor vedkommende regelmæssigt sover.

CPR-lovens § 6 stk. 2 bestemmer følgende:

"Kommunalbestyrelsen skal registrere den, der ingen bopæl har, på vedkommendes faste opholdssted i kommunen uanset dettes karakter".

Med venlig hilsen

Erik Frodelund