Kan vores datter slippe for at vidne i voldssag?

Min datter på 16 år er blevet indkaldt som vidne i retten i en voldssag mod en "ubehagelig" type og er temmelig utryg ved dette.

Hun mener heller ikke selv, at hun har noget at fortælle; for det første er det længe siden det skete og for det andet havde hun fået lidt at drikke i forbindelse med en fest tidligere på aftenen.

Vi har aldrig prøvet at være i retten før og er lidt usikker på det hele.

Kan vi (begge forældre) være ved siden af vores datter når hun vidner? (eller i hvert fald i retslokalet?)

Hvem vil mere være tilstede i retslokalet? 

Har hun nogen mulighed for at undgå at møde op?

Er det både navn og adresse der bliver videregivet?

Svar:

Din datter skal give møde, når hun er indkaldt som vidne

Når hun ikke er myndig, har hun ret til at have sine forældre (værger) med. De går normalt ind sammen med vidnet og sidder nede bagved.

Hun har pligt til at vidne og efter bedste evne besvare de spørgsmål først anklager senere forsvarer stiller.

Jeg går ud fra at det er anklageren, der ønsker hende afhørt, og såfremt denne meddeler, at han frafalder indkaldelsen p.g.a. hun ikke kan huske noget - så skal hun ikke give møde. I givet fald skal I bede om at få det skriftligt at indkaldelsen tilbagekaldes.

Anklageren har politirapporterne, og hun har nok sagt noget tidligere og det vil man nu have forklaret i retten.

Hvis hun er bange for den tiltalte og ikke mener at kunne afgive forklaring, når han er til stede, kan retten bestemme at den tiltale skal føres ud, når vidneforklaringen afgives.

Forurettede og andre har ret/lov til at være i retslokalet i det omfang det er muligt pladsmæssigt.

Spørgsmålet om tiltalte skal overvære vidneforklaringen, bør i givet fald drøftes med anklageren inden retsmødet.

Det er normalt kun navnet, der oplyses i retten, men hvis man vil være sikker på, at ikke yderligere oplyses, skal anklageren kontaktes herom inden retsmødet.

Med venlig hilsen

Henrik Feldt-Rasmussen, advokat (H)

Århus


Tlf. 86130600
E-mail: hfr@advokaterne-aarhus.dk