Kan vor søn vidne anonymt?

Vores søn på 17 er blevet indkaldt som vidne i en voldssag. Vi vil ikke have han kommer, medmindre han kan være anonym, på grund af angst for den sigtedes eventuelle senere reaktioner.

Har vi ingen rettigheder her ?

Vi synes han skal vidne, men sigtede tilhører en gruppe, som ofte har truet og forfulgt vidner og vi vil naturligvis ikke risikere noget i den retning.

Svar

Din søn kan anmode om, at rettens formand i medfør af retsplejelovens § 848, stk. 1 beslutter, at den tiltalte skal forlade retssalen, medens din søn afhøres som vidne. Dette kan ske, når særegne grunde taler for, at en uforbeholden forklaring ellers ikke kan opnås.

Din søn kan desuden anmode om, at rettens formand i medfør af retsplejelovens § 848, stk. 2 beslutter

1) at et vidnes bopæl ikke må oplyses for tiltalte, hvis afgørende hensyn til vidnets sikkerhed taler for det, eller

2) at et vidnes navn, stilling og bopæl ikke må oplyses for tiltalte, hvis afgørende hensyn til vidnets sikkerhed gør det påkrævet.

Denne mulighed for at vidne anonymt gælder kun, hvis det må antages at være uden betydning for tiltaltes forsvar.

Er der truffet bestemmelse om, at vidnet navn, stilling og bopæl ikke må oplyses for tiltalte, kan retten yderligere bestemme, at tiltalte skal forlade retslokalet, mens vidnet afhøres, hvis der er grund til at antage, at vidnet eller vidnets nærmeste vil blive udsat for alvorlig fare, hvis tiltalte får kendskab til vidnets identitet.

Din søn skal allerede nu kontakte politiet og anmode om at han kommer til at afgive forklaring anonymt, evt. at tiltalte blot føres ud når han afgiver forklaring.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus