Kan Viasat kræve at få oplyst mit fulde personnummer?

Jeg vil gerne betale min Viasat månedsregning over betalingsservice, men Viasat kræver at få oplyst mit cpr. nr. (alle 10 cifre) for at oprette mig.

Jeg kan spare op til kr. 480,00 pr. år ved at tilmelde mig, nu betaler jeg hver måned et gebyr på kr. 25,00 samt gebyr på posthuset for betalingen, men jeg mener ikke de har ret til at kræve mit cpr.nr.

Svar:

Viasat kan ikke forlange dit fulde cpr.nr., fordi du ønsker at betale via pengeinstitutternes betalingsservice.  

Send eventuelt Viasat et anbefalet brev, som du – af bevismæssige grunde – beholder en kopi af, og hvor du beder firmaet oplyse, hvor det har lovhjemmel til at kræve dit fulde personnummer, fordi du ønsker at afregne via betalingsservice. Bed om et svar inden to uger, da du – hvis kravet opretholdes – agter at gå videre med sagen til Forbrugerstyrelsen.  

Datatilsynet vil ikke kunne behandle sagen på det foreliggende grundlag, men vil henvise en sådan sag til Forbrugerombudsmanden.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund