Skal vi betale fuld licens, når man ikke kan modtage DR 2 i vort område?

Vi har snart i mange år forgæves ventet på at kunne modtage DR-2 via Danmarks Radio, men vi bor desværre i et område, hvor dette ikke kan lade sig gøre (Galten vest for Århus). 

Efter det for os oplyste skyldes den manglende modtagelse, at man ikke har tilstrækkelig senderfrekvenser til rådighed for vores område. Vi har en almindelig husantenne på loftet.

Kan det have sin rigtighed, at vi trods dette år efter år skal betale samme licens som alle andre, som kan modtage DR-2. Efter vor mening komplet urimeligt !

Kan det evt. nytte at klage til Folketingets Ombudsmand over ovennævnte forhold ?

Svar:

I betaler licens for at have opstillet et tv, og licensen skal betales, uanset hvilke programmer, I modtager. 

Derfor får I intet ud af en klage som den omtalte.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund