Hvem har ejendomsretten til trafikdræbt rådyr?

Hvem tilfalder et dødt rådyr, som er påkørt at en bilist.

Er det bilisten,  lodsejeren  eller amtet???

Hvis det ikke er bilisten, hvorfor er lodsejer/amtet så ikke erstatningsansvarlig for de skader, der er på bilen????

Svar:

Trafikdræbt vildt skal afleveres til lodsejeren, men da der netop er tale om vildt, må bilister og deres forsikringsselskaber selv bære risikoen for sammenstød og dermed skader.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund