Må privatskole kræve fuld betaling i sommerferieperioden?

Det drejer sig om at min søn går i en privatskole med SFO-ordning (skole-fritidsordning). Vi betaler både for skolegang samt for fritidshjemmet.

Her i juli har fritidshjemmet dog lukket i 3 uger. Vi betaler dog stadig fuld pris (altså både for skolegang og fritidshjem) for hele sommerferieperioden.

* Må skolen godt opkræve fuld pris selvom skolen er lukket i 7 uger???
* Må skolen godt opkræve fuld betaling for fritidshjemmet når det har lukket i 3 af de 4 uger i juli???

Svar:

Hvis det fremgår af vilkårene for den private skole og for den private skoles SFO-ordning, at der skal betales for alle måneder – også hvor ordningen er lukket – så er det juridisk set i orden.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund