Må jeg hente mp3-filer fra nettet, hvis jeg har de samme numre på CD?

Så vidt jeg har forstået er det lovligt at lave kopier af egne cd'er, til egen brug. Må man så gerne lægge musik fra egne cd'er ind på sin computer som mp3 filer?

Hvis man må det, har jeg et tillægsspørgsmål:
Hvis man nu må lægge kopier af ens egne cd'er ind på sin computer, må man så hente mp3 filer fra internettet, som indeholder de samme sange som man allerede har på cd? Man har jo musikken på cd, og hvis man nu ikke vil ofre tid på at lave dem om til mp3, men synes det er nemmere/hurtigere at hente sangene fra nettet.

Svar:

Svaret på dit første spørgsmål er JA: Man må gerne fremstille digitale kopier af musik-CD'er, når det er til egen/husstandens brug og det sker på grundlag af et lovligt eksemplar.

Svaret på dit andet spørgsmål er NEJ: Det ville være en omgåelse af loven! Konkret vil det ophavsretslovens § 11, stk. 3, der ville blive overtrådt. Bestemmelsen lyder således:

Når et værk anvendes i henhold til dette kapitel, er det ikke tilladt at fremstille eksemplarer af værket, når eksemplarfremstillingen sker på grundlag af en gengivelse af værket, som er i strid med § 2. 

Med andre ord: Det værk, der kopieres skal være lovligt - og det er MP3-filen, som du henter på nettet ikke, uanset at du ejer en tilsvarende CD selv.

Desuden ville du formentlig overtræde lovens § 12, stk. 3, der forbyder, at man får "fremmed medhjælp" i forbindelse med kopieringen af musikværker.


Ulrik Grønborg,  advokat