Kan jeg annullere min 17-årige søns køb af bil?

Min 17-årige søn købte en bil af en anden ung mand, der tilsyneladende var i orden, men ved nærmere eftersyn viste det sig at bilen havde alvorlige mangler og fejler. Min søn forsøgte at få handlen til at gå tilbage men uden held, det ville sælger ikke gå med til.

Derfor vil jeg gerne vide om min søn overhovedet har nogen mulighed for at få sine penge tilbage? 

Er hans underskrift overhovedet gyldig, idet han kun er 17 år? 

Er der noget i evt. købeloven om privat salg/køb, der kan hjælpe min søn? 

Kan man ved rettens hjælp få omstødt købet?

Svar: 

Hvis din søn har købt bilen kontant for penge, han selv råder over, f. eks. midler han selv har tjent efter det fyldte 15. år, kan han ikke komme ud af handlen, medmindre han får sælgeren dømt til at tage bilen tilbage på grund af, at sælgeren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger.

Har din søn derimod købt bilen på afbetaling, kan handelen annulleres, så hver part skal aflevere, hvad der er modtaget. Det er en følge af, at umyndige ikke kan påtage sig gældsforpligtelser.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund