Kan jeg som beboer pålægges bøde på 600 kr. for at udeblive fra arbejdsdag?

I vores forening er det blevet foreslået, at beboere som ikke møder op, skal betale 150 kr. for hver time de andre arbejder på en arbejdsdag. Dvs. ca. 500-600 kr. i bøde på en udebleven dag.

Er dette lovligt?

Svar:

Man skal tage udgangspunkt i, hvad formålet egentlig er med en grundejerforening /andelsboligforening. Formålet er i alle tilfælde at få fællesarealer til at fremstå på en sådan måde, at det er rart at være der for beboerne. Der skal "passes have", der skal anlægges og vedligeholdes legepladser o.s.v. Hverken du eller andre kan have en forventning om, at det gøres af sig selv, vel?

Af og til synes man, at det bliver for dyrt. Man vil gerne spare. Som i alle andre forhold kan man spare, hvis man selv kan lave lidt arbejde. I forvejen er det mange steder svært at få folk til at sidde i bestyrelsen. Synes du, at det er bestyrelsen, som personligt skal udføre arbejdet? Hvis det var sådan, ville det det være helt umuligt at få folk i bestyrelsen.

Så er det man finder på at lave fællesdage, hvor der skal arbejdes for fællesskabet. For at spare såmænd! For at holde kontingentet så lavt som muligt.

En model, som den, du beskriver, har jo så til formål at give det enkelte medlem en reel valgmulighed. Vil jeg hellere betale (mere i kontingent) end arbejde for fællesskabet? Vil jeg være nødt til at betale mig fra ikke at have tid til at arbejde? Eller hvis det var mig selv kunne jeg spørge, om jeg hellere ville betale end udstille mine helt urimeligt små og uudviklede praktiske evner.

Svaret på dit spørgsmål er derfor, at selvfølgelig kan man beslutte, at den, der ikke deltager fysisk i fællesskabets forpligtelser, skal betale i stedet. Spørgsmålet er derefter, hvordan man skal formulere det for at gøre løsningen sikker over for en eller anden, som kunne finde på et "juridisk argument" for at unddrage sig fællesskabet.

Hvis det var BESTYRELSEN, som spurgte mig, ville rådet være at fastsætte et kontingent, som principielt dækker de faktiske udgifter, som skulle afholdes, hvis man køber ydelserne udefra og så indføre en rabatordning på kontingentet for dem, som i løbet af året har deltaget i det omfang, som har været fastsat på generalforsamlingen.

Alternativt kunne man simpelthen indsætte en bestemmelse i vedtægterne, som fastsætter en bod, som den, du taler om. Det kræver selvfølgelig, at der er det for vedtægtsændringer nødvendige flertal hertil. 

Med venlig hilsen

Etos Advokater

Viggo Bækgaard