Har jeg ret til at få kopi af min mands obduktionsrapport?

Jeg har desværre mistet min mand pludseligt. Han var 45 år, og har aldrig været alvorlig syg. Pludselig falder han død om. 

Jeg insisterer på at han bliver obduceret.. Dette bliver fulgt op, og jeg får en mundtlig besked på årsagen. Jeg beder om at få rapporten udleveret. Dette bliver jeg nægtet, og får at vide jeg ikke har ret til dette, ej heller min læge. 

Kan det virkelig være sandt?

SVAR.

Du har ikke en egentlig ret til at læse obduktionsrapporten, men en kopi af den kan udleveres til dig efter § 28 i lov om patienters retsstilling: 

"En sundhedsperson kan videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod. Der kan endvidere videregives oplysninger til afdødes nærmeste pårørende efter reglen i § 26, stk. 2, nr. 2.
Stk. 2. Afdødes alment praktiserende læge eller den læge, som havde afdøde i behandling, kan fra et sygehus eller fra en sundhedsperson få de samme oplysninger som nævnt i stk. 1, 1. pkt., såfremt afdødes nærmeste pårørende har fremsat begæring om at modtage oplysningerne over for den pågældende læge".

Måske kan du få din mands praktiserende læge til at hjælpe dig.

Er du utilfreds med afslaget, kan du klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, som du kan læse mere om på denne linjes emnedel.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund