Er generalforsamling i vor forening lovligt varslet, når indkaldelsen til et medlem er nået frem for sent?

Af vore vedtægter fremgår det at "Den ordinære generalforsamling indkaldesmed mindst 14 dages varsel ved brev til hvert enkelt medlem"

Indkaldelser er afsendt fra postterminalen 18 dage før generalforsamlingen. Et medlem har meddelt at have modtaget indkaldelsen 11 dage før generalforsamlingen.

Hvornår er en generalforsamling lovlig varslet - ved rettidig fremsendelse eller modtagelse af indkaldelse? først ved modtagelsen.

Svar:

Når det er formuleret sådan, skal indkaldelsen være kommet frem til medlemmerne "til tiden".  D.v.s. det skal være MODTAGET.

Det er jo helt åbenbart ikke sket til det pågældende medlem.

Imidlertid betyder det næppe, at generalforsamlingen af den grund bliver ugyldig. Det kommer an på de nærmere omstændigheder. Hvis indkaldelserne helt utvivlsomt ER sendt 18 dage før, har bestyrelsen med sædvanlig postgang her i landet måttet kunne regne med, at indkaldelserne er rettidig.

Hvis JEG var dirigent på generalforsamlingen, og spørgsmålet blev rejst, ville jeg ret sikkert erklære generalforsamlingen lovligt indvarslet, såfremt det kun er en enkelt eller ganske, ganske få, som har været udsat for postvæsenets langsommelighed. Hvis det derimod forekommer sandsynligt, at "mange" ikke har fået indkaldelsen til tiden, vil jeg erklære generalforsamlingen som ikke lovligt indvarslet. Og du får ikke et bud på, hvad der ligger i "mange". Det afhænger af foreningens karakter, medlemsantallet og omstændighederne samlet bedømt.

Et medlem, som ikke har været mødt, og som nu "beklager sig", vil sandsynligvis heller ikke kunne få generalforsamlingen erklæret ugyldig af den grund. Men det er de samme elementer som ovenfor, der indgår i bedømmelsen. Hvis det drejer sig om et enkelt medlem, som rent faktisk giver møde, er der efter min bedømmelse slet ikke tvivl om, at generalforsamlingen kan gennemføres.

Med venlig hilsen

Etos Advokater

Viggo Bækgaard