Kan grundejerforeningen pålægge mig at klippe hækken?

Kan en grundejerforening, selv om det er besluttet på en generalforsamling, vedtage følgende:

Såfremt grundejeren ikke inden 14 dage efter grundejerforeningens henvendelse, har klippet hækken, vil grundejerforeningen foranledige dette for grundejerens regning.

Så vidt jeg er orienteret, har grundejerforeningen påtaleret, men er ikke en offentlig myndighed. Hvis grundejeren ikke vil betale og det derved fører til civil retssag, og det skulle ske, at grundejerforeningen taber sagen, hvem skal så betale? 

Jeg er tvangsmedlem af en grundejerforening, som behandler sager, som burde vedrøre kommune og amt.

I vedtægterne for grundejerforeningen står der, at medlemmerne skal betale, hvis grundejerforeningen klipper hæk og slår græsrabat, når ejeren ikke efter en påmindelse med 14 dages frist, har udført denne vedligeholdelse. Det er private veje.

Håber at få lidt hjælp til dette dilemma, da bestyrelsen ikke vil lytte, men mener, at alt, hvad de beslutter er lovligt. Men man skal vel stadigvæk holde alle andre love, uanset, hvad en grundejerforening beslutter?

Svar:

Lad det være sagt straks: Der er mange grundejerforeninger, som har beslutninger, der ligner den, du beskriver.

Baggrunden er typisk, at der er pligt til medlemskab af en grundejerforening, og at der i vedtægterne er nogle bestemmelser om, hvordan der skal "se ud" i området.

Nogle foreninger har også bestemmelser om, at man skal deltage i en arbejdsweek-end eller lignende. Deltager man ikke, skal man betale et forhøjet kontingent eller en ""strafafgift".

Ideen er f. eks. i Jeres forening, at man vil have, at der skal se pænt ud f. eks. med klippede hække. Lyder det ikke nogenlunde rimeligt? Og lyder det ikke nogenlunde rimeligt, at man skal deltage i det fællesskab, man nu engang har valgt at være en del af. Det vælger man jo, når man køber huset og kan se vedtægterne om grundejerforeningen.

Personligt har jeg meget, meget svært ved at forstå den vægring, som dine spørgsmål er udtryk for.

Der er pligtmæssigt medlemskab af grundejerforeningen. Det betyder, at man skal følge vedtægterne og de lovlige beslutninger, der træffes på generalforsamlingerne. Som du beskriver vedtægterne er der ikke meget tvivl om, at foreningen har fat i den lange ende.

Det er min vurdering, at sådanne bestemmelser, som du omtaler, lovligt kan vedtages. Det følger deraf, at jeg mener, at foreningen vil kunne gennemføre en civil retssag med succes og dermed tvinge de "genstridige" til at betale.

Dog er jeg ikke bekendt med sager, hvor det virkelig har været sat på spidsen. Men det kunne da være spændende at få det afprøvet. At dømme efter de mange spørgsmål MÅ en sådan sag komme på et eller andet tidspunkt.

Med venlig hilsen

Etos Advokater

Viggo Bækgaard