Hvad gør man, hvis bestyrelsen i jagtforeningen ikke kan vælges fuldtalligt?

Som formand for en jagtforening forudser jeg et problem ved vores næste generalforsamling. 

Ifølge vores vedtægter vælges formand og kasserer ved generalforsamlingen.

1. Hvad gør man hvis disse poster ikke besættes?

2. Hvad hvis bestyrelsen ikke vælges fuldtalligt?

Svar:

Du berører et af de store spørgsmål i foreningsverdenen. Ikke i juridisk forstand - men rent praktisk.

For det er jo ikke i alle foreninger, medlemmerne står i kø for at komme i bestyrelsen for.

Konsekvensen af, at man ikke kan finde en fuldtallig bestyrelse kan i sidste ende blive, at man må nedlægge foreningen. Opløse den med andre ord.

Det er ikke et borgerligt ombud at være i bestyrelsen for en jagtforening. 

Så der er simpelthen ikke andet at gøre end at lede, presse og overtale.

Med venlig hilsen

Etos Advokater

Viggo Bækgaard