Må vi lægge vore bryllupsbilleder ud på nettet?

Jeg er lige blevet gift og i den forbindelse fik vi en fotograf til at tage et sæt bryllupsbilleder af os.

Vi vil nu gerne have vores bryllupsbilleder lagt ud på vores hjemmeside på internettet. Derfor spurte vi fotografen om vi ikke kunne købe en CD-ROM med vores bryllupsbilleder på. (Vi får jo altid en CD-ROM med når vi selv får nogle billeder fremkaldt til det samme formål.)

Svaret var NEJ…Hun sagde at det var hendes billeder og hende der havde alle rettighederne til dem, så vi måtte ikke lægge dem på internettet.

Kan det virkelig passe for vi har på intet tidspunkt underskrevet noget som helst og vi kan jo således ikke have afskrevet os rettighederne til vores billeder.

1. Hvis vi scanner nogle af de papirbilleder ind vi allerede har købt, er det så lovligt at sætte dem på vores hjemmeside?

2. Når hun ikke kan lave/vil sælge os en CD-ROM med vores billeder kan vi så forlange at låne/leje negativerne og så selv scanne dem ind?

Vi har allerede købt alt det af hende som man må kunne forvente ved et ”normalt bryllup” (Album, takkekort, ekstra billeder til familien og et stort lærredsbillede), så hun mister ikke noget salg ved f.eks. at give os negativerne.

Vi føler os lidt bondefanget, for normalt kan man jo altid få sine billeder på en CD-ROM og det tog vi derfor også som en selvfølge i dette tilfælde, hvorfor vi ikke spurgte om det på forhånd og nu er det jo for sent at gå et andet sted hen...

Svar:

Jeg forstår dine frustrationer over fotografen, men i denne situation er juraen desværre på fotografens side!

Der er en regel i ophavsretsloven, der netop omhandler fotografier:

"§ 70. Den, som fremstiller et fotografisk billede (fotografen), har eneret til at råde over billedet ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden.
Stk. 2. Retten til et fotografisk billede varer, indtil 50 år er forløbet efter udgangen af det år, da billedet blev fremstillet."

I din situation medfører ovennævnte regel, at:

- du IKKE må scanne billederne ind og lægge dem ud på nettet uden fotografens samtykke - fotografen har eneret til "at gøre det tilgængeligt for almenheden", som bestemmelsen siger.

- du IKKE kan forlange negativerne udleveret fra fotografen.

- du IKKE har nogen rettigheder til billederne.

Kun med fotografens samtykke kan du lovligt lægge billederne på internettet - så måske du skulle forsøge at tale med vedkommende atter engang...


Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.