Kan kommunen nægte at tilbyde os deltidsplads i dagplejen?

Det drejer sig nemlig om dagpleje og modvillig kommune.

Kan det virkelig være rigtig at en kommune kun har 46 times (ugebasis) pladser, som koster 2200 kr pr. måned. Alle nabokommuner har både halvtids og heltids pladser. Vi kan nøjes med 25 timer pr. uge, det svarer til en 32 timers plads til 1300 kr. i nabokommunen.

Nu er det også sådan, at vi henter drengen og slet ikke bruger mere end de 25 timer, så jeg mener at det er "tyveri" vi betaler for 46 timer.

Jeg har talt med min drengs dagplejemor, hun siger at hun meget gerne vil ned og have halvtids dagpleje børn, men at kommunen ikke er til at tale med.

Svar:

Det er kommunen, der selv fastlægger sin dagtilbudsstruktur. Kommunen skal tilbyde alle børn, der bor i kommunen et dagtilbud og formentlig på fuld tid. Når kommunen har besluttet, at der alene er fuldtidspladser i dagtilbud, har man ikke ret til at få en deltidsplads, forstået på den måde, at man så kan nøjes med at betale mindre for pladsen. Man bestemmer dog selv hvor mange timer ens barn skal benytte dagtilbuddet. Forældrebetalingen for et dagtilbud udgør 30% af udgifterne i det enkelte dagtilbud eller 30% af gennemsnittet af tilsvarende dagtilbud i kommunen.

Da det i sidste ende er kommunalbestyrelsen, der fastsætter den overordnede politik på området, var det vel muligt at forespørge denne, om ikke der var grundlag for indføre deltidspladser. Eller bed forvaltningen om skriftligt afslag på at få en deltidsplads og evt. påklag denne til borgmesteren/kommunalbestyrelsen.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde