Må man plukke vildtvoksende bær, hvis det kan ske, uden at anden mands ejendom betrædes?

Må man plukke bær af træer og buske, der hænger ud over hække, hegn ol. fra private haver ud over skel til offentlig vej?

Svar:

Ja, det må man, når det er til privat brug, og det fremgår indirekte af en gammel dansk lovregel, dvs. en bestemmelse i Danske Lov. Herfra kan udledes en almindelig grundsætning om ret for almenheden til i beskedent omfang at tilegne sig vildtvoksende bær, svampe, blomster o lign, hvis det kan ske, uden at anden mands ejendom ulovligt betrædes.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund