Kan jeg gøre ejerforeningens bestyrelse ansvarlig for tab på 67.000 kr. ved investering i investeringsbeviser?

Jeg er ejer/beboer af en lejlighed i ejerlejlighedsforening, hvor det af regnskabet, der skal godkendes om 1 uge på generalforsamlingen fremgår af revisorens forbehold at:

1.. Bestyrelsen har i år 2000 investeret og tabt 67.000 kr. ved at investere i investeringsbeviser.

2. I vort tillæg til normalvedtægterne står det klart, som revisor også bemærker, at egenkapitalen kun må anbringes i børsnoterede obligationer. 

3. Bestyrelsen vil ikke følge revisors anvisning og opfører investeringsbevisernes værdi til anskaffelsesværdien, i stedet for, som regnskabsloven, til kursværdien pr. 31.12.00. Hermed vises tabet på 67.000 kr. ikke direkte.

Spørgsmål, kan det virkelig passe at pkt. 2 og 3. er lovlige og har jeg ingen indsigelsesmuligheder som alm. ejer. Jeg mener desuden der bør være mulighed for at stille bestyrelsen ansvarlig, idet jeg og andre har lidt et konstateret økonomisk tab, min andel er selvfølgelig kun ca. 1000 kr. men !!.

Svar:

Det er jo klart, at vedtægterne skal følges. Bestyrelsen har et ret kraftigt problem, som endda kan udvikle sig til et egentligt bestyrelsesansvar.

Du kan indstille regnskabet til forkastelse. Men det vil formentlig betyde, at bestyrelsen må gå af, og I skal finde nye bestyrelsesmedlemmer. 

Alternativt kan du meddele, at du personligt agter at stemme imod regnskabet, og at du ønsker protokolført et forbehold om at stille bestyrelsen til personligt ansvar for "dristige investeringer".

Med venlig hilsen

Etos Advokater

Viggo Bækgaard