Må man holde fest for grundejerforeningens penge?

I forbindelse med generalforsamlingen i vores grundejerforening blev det vedtaget at afholde en sommer fest, hvor en del af festen bliver betalt via foreningens kasse. Der var i den forbindelse et par af de fremmødte, der påstod at det er ulovligt at bruge af foreningen midler til dette.

Da vi i bestyrelsen ikke ønsker at gøre noget, der er ulovligt, vil vi gerne høre om dette er rigtigt.

Det skal nævnes sommerfesten var et punkt på dagsordenen til generalforsamlingen, og at man via lokalplanen er forpligtiget til at være medlem af foreningen.

Svar:

Det er foreningens formålsbestemmelse, der afgør, hvad man må bruge foreningens penge til.

Jeg tror ikke, at det er helt usædvanligt at gøre sådan, men det er nok på grænsen af det juridisk forsvarlige.

Det må under alle omstændigheder være en ufravigelig betingelse, at alle har mulighed for at deltage.

Erfaringsmæssigt ønsker sjældent alle at deltage i sådan noget, og man kan derfor bestemt godt anfægte det betimelige i at gøre det. Det er jo et udtryk for, at der er opkrævet flere penge i kontingenter, end der reelt skal bruges til foreningens naturlige drift.

Men som sagt: det er formålet, der bestemmer det. Deri KUNNE godt stå, at "foreningens formål er at vedligeholde grønne fællesarealer og arrangere en årlig fest for medlemmerne".

Som bestyrelsesmedlem ville jeg kun gøre det, hvis jeg er nogenlunde sikker på, at det har meget bred opbakning i medlemskredsen.

Med venlig hilsen

Etos Advokater

Viggo Bækgaard