Kan bestyrelsen samtidigt indkalde til ordinær og ekstraordinær generalforsamling?

Jeg er medlem af en forening, hvor følgende § står.

" Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, samt at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden 30 dage med mindst 30 dages varsel til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget ".

Mit spørgsmål er nu således:

Kan man indkalde til en ekstraordinær generalforsamling samtidig med, at man indkalder til den ordinære, fordi man på forhånd ved, at halvdelen af medlemmerne ikke vil være til stede ved den ordinære generalforsamling?

Jeg forventer at der kommer indkaldelse inden for 10 dg.

Svar:

Nogle foreninger er så "smarte", at de indkalder til den ekstraordinære generalforsamling samtidig med den ordinære - og sådan, at de holdes med et kvarters mellemrum.

I den situation må man sige, at hele formålet med konstruktionen forspildes. Ideen med vedtægtsbestemmelser om to generalforsamlinger er, at den demokratiske debat skal have mulighed for at virke i den mellemliggende tid.

Derfor må man sige, at DET ville være helt klart ulovligt.

Ordfortolker man vedtægterne, som du beskriver, vil man vel kunne sige, at man først kan vide, om det er nødvendigt med generalforsamling nr. 2, når den første har været afholdt, og at man derfor først kan indkalde derefter.

Alligevel vil jeg mene, at man forsvarligt - og dermed gyldigt - vil kunne indkalde til begge generalforsamlinger samtidig, men det må være en forudsætning, at der er mere end 30 dage mellem de to generalforsamlinger. I alle andre situationer vil jeg mene, at indvarslingen er ugyldig.

Den forsigtige bestyrelse sørger for, at der 35-40 dage imellem.

Med venlig hilsen

Etos Advokater

Viggo Bækgaard