Må kommunen udlevere mit cpr-nr. til et postordrefirma?

Må en kommune udsende en skrivelse til privatpersoner ( kommunens indbyggere), hvori der står, at personens cpr-nr vil blive videregivet til et postordre-firma, der sælger testmaterialer, såfremt personen ikke inden X-dato har meddelt kommunen at oplysningerne ikke må videregives?

 Kan det være lovligt, at disse personer kan "melde" sig til at deltage i noget ved at forholde sig passivt?

Svar:

Det kan jeg ikke forestille mig kan være lovligt, idet kommunen næppe har nogen hjemmel til at udlevere borgernes cpr.numre til et postordrefirma.

Send kommunen et brev, som du - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af, og hvor du beder om at få oplyst den lovhjemmel, der gør det muligt for en kommune at udlevere dit cpr.nummer til et postpordrefirma, og til at anvende en fremgangsmåde, hvor din eventuelle passivitet forpligter i en sag om udlevering af cpr.numre. Tilføj at du ønsker et skriftligt svar og udførlig klagevejledning.

Skulle kommunen komme med et intetsigende svar, kan du klage til Datatilsynet i København, og dette tilsyn kan du læse mere om på www.datatilsynet.dk

Med venlig hilsen

Erik Frodelund