Har jeg grund til at være nervøs for vedtægtsbestemmelse om bestyrelsesansvar?

Jeg har i mange år været med i bestyrelsen i en af vores lokale idrætsforeninger. Nu er jeg blevet opfordret til at træde ind i bestyrelsen for vores sportshaller, som er en selvejende institution. 

De er ved at ændre deres vedtægter, og som noget nyt kommer et afsnit som lyder:

"Såfremt bestyrelsen handler i modstrid med gældende lovgivning og/eller vedtægter, kan de bestyrelsesmedlemmer som har stemt for en sådan beslutning eller undladt at reagere hvor dette er foreskrevet blive personligt ansvarlig for eventuelle tab foranlediget af beslutningen eller den manglende reaktion".

Denne paragraf er jeg lidt nervøs for. Så vidt jeg kan se, vil det betyde, at bestyrelsesmedlemmerne skal kunne al lovgivning for ikke at kunne falde i en "fælde", og vil det så betyde at jeg hæfter med hus og hjem.

Svar:

Der er virkelig langt imellem vedtægtsbestemmelser, som også jeg anser for SÅ "dumme". Jeg ville råbe og skrige for at undgå en sådan formulering af en vedtægtsparagraf.

Når det er sagt, vil jeg dog sige, at bestemmelsen i og for sig ikke siger så forfærdelig meget andet, end hvad der formentlig alligevel er gældende ret. For man må som bestyrelsesmedlem selvfølgelig ikke handle (BEVIDST) i modstrid med gældende lovgivning. Det er logik for enhver. Det, som er problematisk med bestemmelsen er, at den måske skærper ansvaret unødigt og dermed gør det endnu sværere at få frivillige til at indtræde i bestyrelser.

Reglen for bestyrelsesansvar er nemlig, at man til enhver tid skal handle fornuftigt og professionelt, men det er ikke hovedreglen, at man bliver personligt ansvarlige for fejldispositioner af mere forretningsmæssig karakter.

Nu kan jeg forstå, at de er ved at ændre vedtægterne, og at det ikke er gjort endnu. Jeg vil råde dig til at tage diskussionen med forslagsstillerne.

Mit gæt er, at man i den pågældende forening har haft nogle dårlige erfaringer, som man lige vil præcisere. Men det er efter min bedømmelse ikke klogt.

Må jeg lige minde om, at der efterhånden findes en del udmærkede bestyrelsesansvarsforsikringsordninger, som man kan tegne kollektivt, og som ikke koster så meget. Mig bekendt findes de også inden for idrættens verden.

Almindelige vedtægter kombineret med en sådan forsikring, vil sikre de fleste bestyrelsesmedlemmer mod at blive "jaget fra hus og hjem".

Alvorligere tilfælde, hvor man helt bevidst træffer ULOVLIGE beslutninger, som man VIDSTE eller BURDE vide var ulovligt, kan man næppe forsikre sig ud af. Men så er vi jo næsten også derovre, hvor man må tage skade for hjemgæld.

Med venlig hilsen

Etos Advokater

Viggo Bækgaard