Skal jeg selv betale 10.000 kr. for en øjenlågsoperation?

Jeg vil høre om muligheden for at få refunderet en udgift på 10.000 kr. for en øjenlågsoperation. Operationen blev jeg anbefalet af egen læge grundet ofte forekommende hovedpine.

Min chef har selv fået foretaget en lignede operation hos sin øjenlæge helt gratis.

Kan jeg få min udgift refunderet hos den offentlige sygesikring ?

Jeg finder det urimeligt at jeg skal betale når andre ikke skal. Desuden havde jeg en helbredsmæssig årsag modsat min chef som blev opereret af ren forfængelighed.>

SVAR.

Efter sygesikringsloven har man ret til vederlagsfri hjælp (gruppe 1-sikret) hos speciallæge efter henvisning fra egen læge, såfremt speciallægen har tilsluttet sig en overenskomst godkendt af sundhedsministeren. Såfremt speciallægen ikke har indgået en overenskomst, yder sygesikringen 4/5 af regningsbeløbet mod aflevering af specificeret og kvitteret regning til kommunen. Ved gruppe 1-sikrede skal der være henvisning fra egen læge.

Det er ikke oplyst, hvordan forløbet har været for dit vedkommende. Men såfremt du har været hos øjenlægen og fået foretaget denne operation, burde øjenlægen vel have fortalt om ovenstående. Såfremt du har fået foretaget operationen på privathospital eller -klinik, kan du formentlig ikke få dækket udgiften.

Endelig må du vel have accepteret betalingen for operationen, inden du fik den foretaget.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde