Kassereren vil ikke kontaktes! 

Jeg er med i en forening, hvor vi har følgende problem med kassereren:


Årsregnskabet for 1999 skulle have været færdigt til marts 2000, han fik dog udsættelse til april 2000.
 
Herefter har vi fået den ene undskyldning efter den anden.
 
Den sidste måned har vi slet ikke kunnet få kontakt med ham, hverken pr. brev, telefon, mobil, e-mail eller besøg på adressen.
 
Senest har vi sendt et anbefalet brev, hvor alle øvrige medlemmer af bestyrelsen har underskrevet et dokument, hvor vi beder kassereren overdrage foreningens 2 konti til et andet medlem af bestyrelsen.

Ifølge de 2 banker, hvor kontiene er oprettet, er det svært/umuligt for dem at gøre noget angående vores konti.
 
Den ene konto har jeg dog også kort til, men der står kun en meget lille del af vores penge.

Hvad kan/skal vi nu gøre???
  
Svar:

I skal have afsat kassereren formelt.

Hvis bestyrelsen ifølge vedtægterne konstituerer sig selv, skal bestyrelsen på et bestyrelsesmøde beslutte at afsætte kassereren og vælge en anden.
 
Endvidere skal I have ændret diverse prokura og fuldmagter, hvis I har sådanne.
 
Derefter kan I med bestyrelsesprotokollen henvende Jer til banken, der skal tage beslutningen til efterretning.
 
Banken skal derefter acceptere, at den tidligere kasserer ikke har dispositionsbeføjelser, og I andre vil kunne hæve på diverse konti.
 
Der er et særligt problem, hvis der er tale om konti med bankbøger. De skal evt. mortificeres. Også det taler I med banken om i praksis.
 
Endelig er der den mulighed, at I kontakter en advokat, der vil kunne hjælpe Jer med at gennemføre en fogedforretning hos den tidligere kasserer med henblik på udlevering af tingene.
 
Men det ser jo ud til, at han ikke engang BOR der, hvor I tror, han bor.
 
Og selv om I kommer ind med fogeden, og han bor der, men ikke er hjemme, er det jo ikke ligetil at finde tingene fysisk i huset.
Fogeden vil dog også kunne tvinge ham til at møde i fogedretten med trusler om "fængsling", hvis ikke han fortæller, hvor tingene er.
 
Men prøv, om I ikke kan klare Jer på den anden måde først.
 

Med venlig hilsen

Etos Advokater

Viggo Bækgaard